Reuşita școlară

*Eminenți– 25 de elevi ;(13,1%)

*Fruntași– 47 de elevi;(24,48%)


Clase primare

Clase gimnaziale

Total

Elevi eminenți

18

7

25

Elevi fruntași

24

23

47

Elevi corigenți

1

3

4


Procentul calităţii la treapta primară este de 62%, iar la treapta gimnazială este 24 % ,

Calitatea pe instituţie constituie 43 %.