Acte pentru înscrierea copilului

Lista de acte pentru înscrierea copilului la şcoală.

  • Cerere de înscriere (se oferă modelul în instituție)

  • Fotocopia certificatului de naştere;
  • Fotocopia buletinului de identitate a părinţilor;
  • Raportul despre dezvoltarea fizică, socio – emofională dezvoltdrii capacităţilor şi aptitudinilor de invăţare la finele grupei pregătitoare (, sau certificat ce confirmdă gradul de maturitate şcolară şi psihosomatică pentru copiii care nu au implinit 7 ani pină la inceputul anului școlar şi nu au frecventat grupa pregătitoare);
  • Fişa medicală a copilului perfectată pînă Ia data inscrierii
  • 2 fotografii (mărimea 3X4 cm).