Eduicaţie incluzivă

Pentru educatia incluzivă nu sunt acordate servicii speciale. În temeiul deciziei Comisiei multidisciplinare intrașcolare , doi elevi din clase gimnaziale beneficiază de Serviciile de Asistență Psihologică din instituție, instruirea fiind organizată conform cerințelor, în baza curriculei modificate.