Misiune-viziune

MISIUNEA

Ne propunem să devenim una dintre școlile de prestigiu din  municipiu, apreciată de  elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiență, condiții materiale oferite, asigurarea egalității șanselor și pentru performanțele obținute.

VIZIUNEA

Asigurarea accesului la o educaţie centrată pe promovarea valorilor democratice, identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice. Climatul educațional este bazat pe cooperare, performanță  și  inițiativă.