Strategia de dezvoltare

Fiind orientat spre realizarea unei instruiri de calitate prin organizarea eficientă

a contingenţelor învăţării, colectivul didactic al Gimnaziului nr.7 îşi

propune următorele direcții de perspectivă:

  • Instaurarea în instituție școlară a unui mediu sigur, protector și sănătos de dezvoltare a copiilor;

  • Respectarea continuităţii procesului educaţional la toate treptele de şcolaritate;

  • Creşterea motivaţiei şi a dorinţei de a învăţa prin ridicarea gradului de încredere,de responsabilitate, de implicare afectivă a elevilor în propria formare;

  • Abordarea diferenţiată, individualizată a elevilor pentru instituirea unei şcoli prietenoase copilului.

  • Asigurarea securităţii şi condiţiilor igienico-sanitare.